مخاطبان خبرورزشی، بیرانوند را به تراکتور فرستادند!

0
2

نظرسنجی خبرورزشی در خصوص تیم آینده علیرضا بیرانوند با شرکت بیش از 80 هزار مخاطب خبرورزشی به پایان رسید…