مخاطبان خبرورزشی، بیرانوند را به تراکتور فرستادند!

0
7

نظرسنجی خبرورزشی در خصوص تیم آینده علیرضا بیرانوند با شرکت بیش از ۸۰ هزار مخاطب خبرورزشی به پایان رسید…