محرومیت سنگین بازیکن لیگ برتری به خاطر دوپینگ

0
6

با رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ۲ ورزشکار محروم شدند.