محرومیت تیم ملی روسیه از یک تورنمنت مهم دیگر

تنبیهات ورزشی روسیه همچنان ادامه دارد و این بار فوتبال این کشور از حضور در یک تورنمنت مهم محروم شد

Related Posts

Recent Stories