مجیدی هافبک استقلال را از لیست بازی با ذوب آهن خارج کرد

سرمربی تیم استقلال هافبک این تیم را برای با ذوب آهن از فهرست این تیم کنار گذاشت.

Related Posts

Recent Stories