مجوز ستاره استقلال برای حضور در تمرینات باز هم صادر نشد

0
6

مجوز حضور سیدحسین حسینی در تمرینات استقلال هنوز صادر نشده است.