مایلی‌کهن: سرمربی اسپانیایی برای پرسپولیس خطرناک است/ به من گفتند رئیس سازمان تربیت بدنی بشو/ چرا یحیی در پرسپولیس کار نکند؟

0
6

محمد مایلی‌کهن سرمربی اسبق تیم ملی معتقد است انتخاب سرمربی اسپانیایی برای پرسپولیس خطرناک خواهد بود.