مالک جدید پرسپولیس زمین تمرین استقلال را تصاحب می کند؟

0
4

سرپرست مدیرعاملی سابق استقلال درخصوص شایعاتی مبنی بر واگذاری زمین تمرین مرغوبکار به پرسپولیس، پاسخ داده است.