مالک استقلال در بن بست / پزشکیان هم دستور داد؛ عزل و نصب ها غیر قانونی است

0
5

مسعود پزشکیان در نامه ای به محمد مخبر اعلام کرده از عزل و نصب ها در شرکت های تابعه دولت خودداری شود