ماجرای مرموز بازیکن پیشین استقلال؛ مرگ دلخراش یا ناپدید شدن خودخواسته؟!

0
7

یکی از بازیکنان اسبق استقلال به طرز دلخراشی فوت کرد و جامعه فوتبال ایران در مقطعی که این اتفاق رخ داد به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.