ماجرای فرهاد مجیدی – مهدی قایدی؛ یک کلیپ ویژه و پخش شدن چند شایعه! +ویدیو

0
5

انتشار یک فیلم خاص در فضای مجازی شایعه  احتمال همکاری مجدد دو ستاره استقلال را مطرح کرده است.