مأموران ویژه در ۳ هفته پایانی لیگ برتر

0
3

در هفته‌های پایانی لیگ برتر، ماموران نادو یا همان مبارزه با دوپینگ در بازی‌ها حاضر می‌شوند و به صورت رندوم از بازیکنان تست می‌گیرند.