لقب جدید هواداران سپاهان برای سنگربان اتریشی به دلیل نمایش ضعیف

هواداران سپاهان برای سنگربان اتریشی پر اشتباه تیمشان لقب جدیدی را انتخاب و به شدت از عملکرد وی انتقاد کردند.

Related Posts

Recent Stories