لباس فصل جدید پرسپولیس در مناقصه!

0
8

باشگاه پرسپولیس برای انتخاب بهترین تامین کننده البسه مورد نیاز خود در فصل جدید فوتبال، مناقصه برگزار کرده است.