قلعه‌نویی حق دارد، درست مثل کیروش!

0
3

پرواز تیم ملی به هنگ کنگ و بازگشت به تهران موجب اعتراض بازیکنان شد و صدای امیر قلعه‌نویی را هم درآورد، به این خاطر که این پرواز اختصاصی نبود!