قضاوت تیم داوری از ایران در جام جهانی عرب‌ها

تیم داوری از کشورمان دیدار تیم ملی تونس با موریتانی را در جام جهانی عرب ها قضاوت می کند.

Related Posts

Recent Stories