قسمت جدید سرمربیگری پرسپولیس/ دلال‌ها هجوم آوردند؛ گزینه‌ها یکی‌یکی معرفی می‌شوند!

0
7

طی روزهای اخیر گزینه‌های زیادی برای نیمکت پرسپولیس و جانشینی اوسمار لوس ویرا معرفی شده‌اند.