قرارداد جدید فرهاد مجیدی آماده شد/ فقط یک‌ امضا تا تمدید با تیم اماراتی

0
21

قرارداد جدید فرهاد مجیدی برای دومین سال مربیگری در تیم اتحاد کلبا امارات آماده امضا شده است و قرارداد این مربی ایرانی در چند روز آینده امضا می شود.