قدرتنمایی قهرمان در اولین بازی هفته

0
6

اینتر قهرمان زودهنگام سری آ ایتالیا با تحمیل شکستی سنگین به حریف پایین جدولی خود، آن را در معرض خطر قرار گرفتن در منطقه سقوط جدول قرار داد.