قانونی که بازوبند نویر را گرفت/ این قانون ماهیت فوتبال ایران را هم تغییر می‌دهد!

0
5

مانوئل نویر اولین دروازه‌بانی شد که به خاطر قانون جدید اروپا بازوبند کاپیتانی را از دست داد.