فولاد برای استقلال زیر و رو شد

0
7

ترکیب تیم فولاد برای بازی مقابل استقلال با تغییرات بسیاری ازسوی ویسی همراه شده است.