فوری| رامین رضاییان در لیست خرید پرسپولیس قرار گرفت

0
7

پرسپولیس مذاکره با رامین رضاییان بازیکن فصل گذشته تیم سپاهان را استارت خواهد زد.