فرهاد مجیدی می‌داند باید جام بگیرد؛ حتی با قرارداد ۳ ساله!

فرهاد مجیدی با استقلال ۳ ساله تمدید کرد و سردار آجرلو تمام خواسته‌های او را برآورده کرد.

Related Posts

Recent Stories