فرهاد مجیدی درباره بهترین مهاجم استقلال ریسک می‌کند؟

مهدی قایدی مهاجم شماره ۱۰ تیم استقلال در صورت دریافت کارت زرد مقابل نساجی مازندران بازی حساس هفته پایانی را از دست می‌دهد.

Related Posts

Recent Stories