فرانکو بارسی: لیاقت این همه تماشاگر، دربی زیباتری بود

جلد روزنامه خبرورزشی یک‌شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۱ را می‌بینید.

Related Posts

Recent Stories