فجرسپاسی قهرمان و نماینده ایران در آسیا بود؛ اما باز هم سقوط کرد/ چرا یک مربی را با زور و فشار آوردند؟/ در ۱۱ سال فقط ۴۵۰ میلیون تومان گرفتم!

سرمربی پیشین تیم فوتبال فجر سپاسی گفت: فجر در شیراز مظلوم بود و کسی از این تیم حمایت نکرد، امیدوارم بلایی که سر برق شیراز آمد بر سر این تیم نیاید.

Related Posts

Recent Stories