غیبت غیرمنتظره ستاره استقلال/ کاوه رضایی نمی تواند برای آبی ها به میدان برود!

مهاجم استقلال از غایبین بازی با سپاهان است که البته غیبت او ربطی به مصدومیت یا نا آمادگی بدنی ندارند.

Related Posts

Recent Stories