غول لیگ هند روی ستاره استقلال دست گذاشت

0
7

یکی از کاپیتان های تیم فوتبال استقلال تهران مورد توجه یکی از باشگاه های هندی قرار گرفته است.