غایبان تمرین پرسپولیس جریمه می‌شوند

0
5

هربازیکنی بدون هماهنگی قبلی در تمرین روز شنبه غایب باشد از سوی باشگاه پرسپولیس جریمه خواهد شد.