عیسی آل کثیر همچنان به دنبال رقمی بالاتر از سقف قرارداد

0
3

گویا اتفاقات فصل قبل هنوز برای عیسی آل کثیر درس نشده و او همچنان ارقام بالاتری را از باشگاه طلب می کند.