عکس یادگاری تیم ملی کشتی فرنگی در غیاب تیم ملی آزاد و علیرضا دبیر

0
4

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مراسم نشست صمیمانه با وزیر ورزش حضور پیدا کردند.