عکس| گردن عامل حذف پرتغال را زدند/ پرتاب آب دهان به سمت ستاره جوان

0
6

ژوائو فلیکس این روزها یکی از منفورترین فوتبالیست‌های پرتغال است و بسیاری او را مسبب ناکامی در یورو ۲۰۲۴ می‌دانند. آنها این را به هر طریقی نشان می‌دهند.