عکس| کنایه‌های ملی‌پوش پرسپولیس به مخاطبان خاص!

0
6

مدافع ملی‌پوش پرسپولیس متن ویژه‌ای را در فضای مجازی منتشر کرد.