عکس| کری هوادار سوئیسی با کمک راجر فدرر افسانه‌ای

0
4

هوادار تیم ملی سوئیس با قهرمانی‌های راجر فدرر برای انگلیسی‌ها کری خواند.