عکس| کری سنگین احمد خمینی برای پرسپولیسی‌ها

0
6

پست اینستاگرامی ابوالفضل جلالی با واکنش‌های جالبی همراه بود که یکی از این واکنش‌ها از سوی احمد خمینی است.