عکس| چهره درهم طارمی روی نیمکت/ ناراحتی مهدی از تعویض یا خستگی بعد از ۷۳ دقیقه؟!

مهدی طارمی مهاجم ایرانی بازهم برای تیمش مفید بود و موفق شد برای پورتو یک پنالتی بگیرد.

Related Posts

Recent Stories