عکس پوزخند پرسپولیسی ها به پک ویژه دریافتی در ورزشگاه آزادی

0
34

مربیان برزیلی تیم پرسپولیس تماشاگران ویژه بازی ایران و روسیه بودند.