عکس| پای الماس استقلال به صفحه جام جهانی باز شد

0
8

تصویر ستاره جوان فوتبال ایران در صفحه رسمی جام جهانی منتشر شد.