عکس مهمان ویژه در اردوی تیم ملی در اتریش/ استقبال کی‌روش از یک مقام سیاسی

عباس باقرپور، سفیر ایران در اتریش در اردوی تیم ملی حاضر شد و با کارلوس کی روش و هم چنین ملی پوشان دیدار کرد.

Related Posts

Recent Stories