عکس| مهدوی‌کیا در کنار دو اسطوره میلان

0
7

مهدی مهدوی‌کیا در کنار برخی از ستارگان دنیای فوتبال در کنگره فیفا شرکت کرد.