عکس| مهدوی‌کیا در کنار دو اسطوره میلان

0
5

مهدی مهدوی‌کیا در کنار برخی از ستارگان دنیای فوتبال در کنگره فیفا شرکت کرد.