عکس| مدافع پرسپولیس با تیپ خاصش به آلمان رسید

0
3

گیورگی گولسیانی، همراه با کاروان تیم ملی گرجستان وارد کشور آلمان شد.