عکس| محبوبیت ماشاریپوف و اورونوف در فرودگاه ایران

0
5

اوستون اورونوف و جلال الدین ماشاریپوف در فرودگاه مورد استقبال هواداران قرار گرفتند.