عکس| مجری معروف تلویزیون با ۲۰ هزار تومان استقلالی شد!

جهانگیر کوثری مجری معروف برنامه ورزش از نگاه دو روزگاری در مستطیل سبز به میدان می‌رفت و در مقطعی پیراهن تاج را بر تن کرد.

Related Posts

Recent Stories