عکس| متخصص اورژانس به پرسپولیس پیوست

0
5

با معرفی رئیس کمیته پزشکی باشگاه و تایید مدیرعامل، پزشک جدید تیم فوتبال پرسپولیس معرفی شد.