عکس| علی کریمی روی تخت بیمارستان

علی کریمی هافبک دفاعی تیم ملی ایران سرانجام جراحی کرد و چند ماهی دور از میادین خواهد بود.

Related Posts

Recent Stories