عکس| زیباترین تصویر از المپیک توکیو تا این لحظه

عکاس خبرگزاری رویترز از تمرین یک شناگر در المپیک ۲۰۲۰ یک صحنه زیبا شکار کرده است.

Related Posts

Recent Stories