عکس راه حلی که مجیدی را در امارات نجات داد/ فرهاد دست به دامن نفر سوم شد

رسانه اماراتی دلیل فروکش شدن عصبانیت سرمربی سابق استقلال را استخدام مترجم دانست.

Related Posts

Recent Stories