عکس| رئیس فدراسیون پزشکی به عیادت علی چینی رفت

0
4

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی بر بالین پیشکسوت استقلال حضور یافت.