عکس| خوشامدگویی اختصاصی باشگاه تراکتور برای دراگان اسکوچیچ

0
7

باشگاه تراکتور به دراگان اسکوچیچ با انتشار طرحی اختصاصی خوشامد گفت.